Disclaimer

NLBedrijfsvermelding.nl besteed veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat u hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld. NLBedrijfsvermelding.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht
NLBedrijfsvermelding.nl geeft de bezoeker van deze site geen toestemming om informatie te gebruiken voor verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. NLBedrijfsvermelding.nl mag uitsluitend als informative bron gebruikt worden.

Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan NLBedrijfsvermelding.nl verstrekt worden opgenomen in onze. Deze gegevens worden door NLBedrijfsvermelding.nl of Computerreparatiehetgooi.nl gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot de site van NLBedrijfsvermelding.nl valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.